biotech-application

เทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์อะไรบ้าง

January 21, 2020 admin 0

เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก อีกทั้งเป็นเรื่องที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้น สบายมากขึ้นตามไปด้วย เทคโนโลยีมีหลากหลายแขนงแยกย่อยออกไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ด้านยานยนตร์ ด้านการแพทย์ เป็นต้น เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่กำลังมาแรงอย่างมากเลยก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์ยุคนี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันดีกว่า เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันสักหน่อย เทคโนโลยีแขนงนี้หมายถึง การนำองค์ความรู้ต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน จากนั้นเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือ แม้แต่คนด้วยกันเอง เทคโนโลยีชีวภาพนั้นจะทำขึ้นเพื่อพัฒนาสิ่งมีชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเทคโนโลยีชีวภาพมีข้อดีต่อชีวิตของมนุษย์ดังนี้คือ สร้างสรรค์อาหารแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้น อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับมนุษย์ด้วยกัน […]

ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

March 28, 2019 admin 0

ในขณะที่เทคโนโลยีโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมกำลังมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เองเพื่อให้เข้ากับโลกได้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิทยาศาสตร์ของพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพช่วยปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณและวิธีการแปรรูปอาหาร ช่วยให้เรามีพืชผลที่ทนต่อสภาพแวดล้อม มีรสชาติอร่อยมีโภชนาการครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้งานในอุตสหกรรมการผลิต ซึ่งความสามารถในจัดการเซลล์และโปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีประโยชน์ในการนำไปพัฒนาผลิตสารเคมีในภาคอุตสหกรรม แต่บทบาทที่สำคัญสุดของมันในปัจจุบันนี้คือเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ด้วยพันธุวิศวกรรม การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม สิ่งเหล่านี้คือคุณประโยชน์ที่แท้จริง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ของเราสามารถสร้างตัวยาใหม่ๆเพื่อนำมาใช้รักษาโรคได้มีประสิทธิภาพขึ้น ลองคิดดูสิว่าวันหนึ่งมันจะมียาที่ใช้รักษามะเร็งได้ในอนาคตและจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพวกมัน การแบ่งแยกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพ เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในหลายแขนงบ้างก็เพื่อการผลิตในระดับอุตสหกรรม หรือทางการแพทย์ แต่พวกเขาใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการแยกพวกมันออกจากันเพื่อให้ง่ายในการศึกษาเข้าใจต่อคนทั่วไป ซึ่งพวกเขาได้ใช้หลักเกณฑ์แยกตามสีดังนี้ 1.สีแดง หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ ตัวอย่างบางส่วนเป็นการออกแบบของสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ผลิตยาปฏิชีวนะ และวิศวกรรมด้านการรักษาทางพันธุกรรมเพื่อการรักษาโรคผ่านการจัดการจีโนม […]

System_of_technology

เทคโนโลยีคืออะไรและหน้าที่ของระบบมีอะไรบ้าง ?

February 9, 2019 admin 0

‘เทคโนโลยี’ เป็นการใช้ปัจจัยต่างๆซึ่งมีความสำคัญผสมผสานเข้าด้วยกัน ทั้ง ความรู้ , อุปกรณ์ , ความคิด , หลักการ , เทคนิค , ระเบียบวิธี , กระบวนการ รวมทั้งเป็นการนำศาสตร์วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์อันทันสมัย รวมทั้งวิธีต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มีมากกว่าเคยเป็นมา ในช่วงผ่านมา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีเข้ามามีความสำคัญเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย ทั้ง […]

-network_

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง ?

January 9, 2019 admin 0

  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เป็นคำที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันนี้เกือบทุกสายอาชีพ ล้วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ แทบทั้งนั้น ซึ่งคำว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ มาจากคำว่าเทคโนโลยีและคำว่า สารสนเทศมารวมกัน ซึ่งแต่ล่ะคำมีความหมายเป็นของตัวเองดังนี้… 1.เทคโนโลยี (Technology) นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนผลิต , สร้าง , ช่วยดำเนิน งาน ตลอดจนนำมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีตามธรรมชาติ ช่วยทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและดำเนินงานในด้านต่างๆ […]

tv_2018

สุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดบน TV ในปี 2018

August 9, 2018 admin 0

  วงการทีวีของโลก มีการพัฒนากันอย่างก้าวกระโดดตลอดกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา ที่เราเพิ่งจะเริ่มมีระบบภาพสีใช้ มีระบบ LCD และ LED ในระบบ Digital รวมไปถึงเทคโนโลยีการรับส่งภาพแบบ HDMI ในวันนี้เรามาถึงระบบภาพ 2K 8K กันไปแล้ว นับเป็นยุคทองของความบันเทิงโดยแท้จริง วันนี้เราจะพามารู้จักวิทยาการใหม่ ๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาภายในปี 2018 และมีแผนจะนำมาใช้อะไรกันบ้าง ไปดูกัน Direct-view quantum […]

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นวัตกรรมยานยนต์ของคนรักษ์โลก

May 30, 2017 admin 0

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี มนุษย์ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำรงชีวิตเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในหลายอย่าง แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียตามมาคือ ทำให้มีมลภาวะเกิดขึ้นในอากาศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา จึงทำให้มีการคิดค้นวิธีการตลอดจนนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ทดแทนสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงที่นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศแล้ว นับวันเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็มีแต่จะหมดลง จึงเกิดไอเดียขึ้นว่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่สามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างถาวรยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงตอบโจทย์นี้ได้ดี การทำงานของรถยนต์พลังงานการไฟฟ้านั้น เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งการขับเคลื่อนของรถยนต์ชนิดนี้จะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นเลยจึงทำให้ไม่เกิดมลพิษในอากาศ ส่วนเวลาจะเติมพลังงานที่จะทำให้รถยนต์เคลื่อนไปได้ก็ใช้การชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ นอกจากช่วยลดมลพิษในอากาศได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพของพลังงานที่สูงกว่ารถยนต์เชื้อเพลิงทั่วไป แต่ข้อเสียก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ไกล ขนาดแบตเตอรี่ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีราคาแพง อีกทั้งต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟค่อนข้างนาน […]

communications

ก้าวแรกของเทคโนโลยีการคมนาคม

January 19, 2017 admin 0

เทคโนโลยีการคมนาคมกับ การเริ่มต้นครั้งแรก         เทคโนโลยีการคมนาคมนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โดยจะมีการคมนาคมที่ผลิตขึ้นมาสิ่งแรกเลยก็คือ จักรยาน ซึ่งเราจะใช้จักรยานเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งแรก ซึ่งเราได้มีการพัฒนาเครื่องมือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้มีรถยนต์มาใช้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการที่เรานั้นจะผลิตรถยนต์ขึ้นมาในแต่ละคันต้องใช้เวลานานพอสมควรเลย เพราะในสมัยก่อนนั้นเรายังไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยขนาดนี้ เราจึงได้เสียเวลาไปกับการที่ใช้แรงคนผลิตรถยนต์นั้นเอง โดยเทคโนโลยีการคมนาคมนั้นเรายังได้รับการยอมรับจากหลายๆหน่วยงาน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการผลิตรถขึ้นในแต่ละคัน เพราะเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการคมนาคมนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จากสมัยก่อนที่ยังไม่ค่อยมีเครื่องมือที่ทันสมัยสักเท่าไหร่ แต่สมัยนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัยและผลิตรถให้มีความสมดุลมากขึ้น และยังมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก เพราะว่าเราได้ทำการพัฒนาระบบที่ยอดเยี่ยมมากว่าเดิม ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารถยนต์ที่ออกมารุ่นหลังๆ จะมีการเซฟตี้และระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าสมัยก่อน และได้มีฟังชั่นและลูกเล่นต่างๆให้มีความสมดุลกันมากขึ้น โดยที่เราจะไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าจะได้คุณภาพหรือเปล่ากับราคาที่ซื้อรถมาแต่ละคันนั้น ได้มีการปรับระบบภายในให้ดีกว่าเดิมเยอะมาก ซึ่งเราจะได้เห็นว่าระบบต่างๆนี้ได้มีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมนั่นเอง และระบบต่างๆภายในรถก็ได้ถูกยอมรับว่าดีกว่าเดิมทุกอย่างและทันสมัยขึ้นมากว่าเก่านั้นเอง […]

work

เทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการทำงานยุคใหม่

January 19, 2017 admin 0

เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับยุคสมัยที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆ คนในยุคสมัยนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมมากๆ เพราะว่าคนในยุคสมัยนี้นั้นได้มีการติดกระแสและซื้อของตามกระแสกันมากขึ้น เพราะเขาสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้น กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่เพราะว่าในการที่ต้อง ผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆนั้น มันก็ต้องเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วยเพราะเราจะได้พบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเวลาเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนไปก็ไม่ต่างอะไรจากเทคโนโลยีสักเท่าไหร่ เพราะเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆโดยที่ไม่มีวันหยุดคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนั้นเอง ซึ่งเราจะรู้ได้ว่าการที่เรานั้นจะมีแนวคิดในการทำสิ่งของใหม่ๆขึ้นมานั้น เราจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาตลอด ซึ่งจะต่างจากสมัยก่อนที่ไม่ได้มีการพัฒนานั้นเอง โดนภาพรวมแล้วการที่ดูแลระบบให้ดีนั้นไม่ชาเรื่องที่ง่ายเลย ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการไปเที่ยวในแต่ละครั้งของเรานั้น เราก็จะได้เจอกับสิ่งที่มันอาจะไม่อยากเจอก็ได้ ซึ่งเป็นเหตุให้เรานั้นได้มีการทำการปรับปรุงการตลาดของการที่เรานะผลิตเทคโนโลยีขึ้นมานั้นเอง โดยรวมแล้วไม่ว่าจะยุคไหนๆคนเราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมาๆเรื่อยๆนั้นเอง ซึ่งจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารธุรกิจการค้า เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดเพราะเราจะเห็นว่าเรามองแตกต่างกันนั้นเอง เขาได้รับการพัฒนาขึ้นมาตลอดๆ แต่เรากับยังไม่ได้เริ่มต้นหาแนวคิดใหม่เลยด้วยซ้ำ เลยเป็นอดีตอยู่ในปัจจุบันนั้นเอง โดยเทคโนโลยีในยุคใหม่ๆนี้แล้ว คุณจะมองว่าการที่เราได้ทำการพัฒนาระบบของเทคโนโลยีขึ้นไปอีกขั้นนั้น เราจะมองและรู้เลยว่าตลาดกำลังต้องการอะไร และเราก็กำลังจะผลิตของที่ตอบโจทย์ตลาดออกมานั้นเอง […]

technology

เทคโนโลยีการสื่อสารที่คุณต้องการ

January 19, 2017 admin 0

เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร มีบทบาทอะไรกับเราบ้างในแต่ละวัน         โดยมือถือก็คือเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่ง ที่เราไม่สามารถขาดไปได้เลยนั้นเอง จึงเป็นเหตุผลให้เรานั้นได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่เราพัฒนาระบบนั้นเราก็จะได้เห็นว่าการ ที่เราสามารถพัฒนาระบบให้กระจายออกไปได้ในบริเวณที่กว้างแล้ว สัญญาณของเรานั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะระบบเครือข่ายมือถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีการกระจายเครือข่ายให้กว้างออกไปได้นั้น เราก็ยังที่จะสามารถครอบคลุมโซนพื้นที่ต่างๆไปได้อีกด้วย เพราะว่าสมัยนี้การที่เรานั้นได้เห็นว่าเครือข่ายไหนครอบคลุมสัญญาณได้มากที่สุด และสามารถปล่อยสัญญาณได้แรงที่สุด ก็จะเป็นฝ่ายที่ได้ลูกค้าไปนั้นเอง โดยจะเห็นว่าการที่เรานั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆและไม่มีวันหยุดพักนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลย สำหรับเครือข่ายหนึ่ง ที่สามารถเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้ เพราะว่าการที่เราจะให้ใครยอมรับในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้คนอื่นเห็นนั้นเอง เพราะว่าในการเดินทางไปแต่ละที่นั้น เราจะต้องพกไปตลอดเวลาอยู่แล้ว และยังต้องการที่จะใช้เครือข่ายเพื่ออัพเดทระบบของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีวันหยุดนิ่งนั้นเอง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะอัพเดทระบบนั้นเราจะต้องมีการขยายธุรกิจเพิ่มไปอีกนั้นเอง และสมัยนี้มือถือเป็นอะไรที่ทุกคนขาดไม่ได้แล้วนั้นเอง […]

communications

ระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่าก้าวล้ำทางด้านการคมนาคม

July 12, 2016 admin 0

ในปัจจุบันนั้นชีวิตการเป็นอยู่ก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองตามกาลเวลาตามช่วงตามยุคสมัยในเรื่องการเดินทางเองก็มีเช่นกันสมัยนั้นยังไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้การไปหามาหากันน้องอย่างมากสุดที่ดีๆ เลยก็เห็นจะเป็น จักรยาน เพราะว่าคนสมัยนั้นไม่มีทุนหรือเงินในการชื้อของที่แพงๆ เนื่องประกอบกับระบบเทคโนโลยีในสมัยนั้นยังไม่เจริญรุ่งเรืองเลยยังไม่มีการใช้รถยนต์ในการต่อต่อสื่อสารหรือเดินทางไปไหนมาไหนยุคเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนคนไทยได้มีการรับค่าความนิยมมาจากต่างชาติมารวมไปถึงเทคโนโลยีเองด้วยดังนั้นในประเทศไทยได้เริ่มมีการเรียนหรือการศึกษาทางด้านวิชาเทคโนโลยีทางด้านการช่างที่เรียกว่า ระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่าก้าวล้ำทางด้านการคมนาคม ดังนั้นจากนั้นมาก็ได้มีการนำช่างจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาสอนเลยทำให้ระบบเทคโนโลยีทางด้านรถยนต์ดังนั้นในสมัยปัจจุบันนี้รถยนต์ก็ได้มีการแพร่หลายถ้าหากถามว่ารถยนต์ประเทศต้นกำเนิดก็คือญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นเองเป็นประเทศ มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการสร้างรถยนต์ขึ้นมาหลายรุ่นมากที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบก็เห็นจะเป็น TOYOTA เพราะว่าเนื่องด้วยราคาก็ไม่แพงมากแถมอุปกรณ์ต่างๆ ก็ไม่ได้เพียงจนเกินไปเป็นสิ่งที่หาได้ในประเทศไทยในส่วนของเครื่องยนต์เองมันก็มีความเร็วโดยประมาณ 2,800 cc 3,000cc แตกต่างกันออกไปเรื่องราคาก็ไม่ต้องพูดถึงถ้า   เป็นในปัจจุบันแล้วล่ะก็ตกคันละประมาณอย่างต่ำก็ 600,000  – 1,000,000 เป็นต้นหรือจะแพงมากกว่านั้นก็เป็นไปได้และที่เลาที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือความเปลี่ยนแปรงตั่งแต่สมัยก่อนมีรถยนต์ถึงปัจจุบันซึ่งก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทำไมมันถึงได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันอย่างมากนั้นเองจากที่เรามาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวจริงจากอดีดถึงปัจจุบันตอนนี้