ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

ในขณะที่เทคโนโลยีโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมกำลังมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เองเพื่อให้เข้ากับโลกได้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิทยาศาสตร์ของพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพช่วยปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณและวิธีการแปรรูปอาหาร ช่วยให้เรามีพืชผลที่ทนต่อสภาพแวดล้อม มีรสชาติอร่อยมีโภชนาการครบถ้วน

นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้งานในอุตสหกรรมการผลิต ซึ่งความสามารถในจัดการเซลล์และโปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีประโยชน์ในการนำไปพัฒนาผลิตสารเคมีในภาคอุตสหกรรม แต่บทบาทที่สำคัญสุดของมันในปัจจุบันนี้คือเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ด้วยพันธุวิศวกรรม การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม สิ่งเหล่านี้คือคุณประโยชน์ที่แท้จริง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ของเราสามารถสร้างตัวยาใหม่ๆเพื่อนำมาใช้รักษาโรคได้มีประสิทธิภาพขึ้น ลองคิดดูสิว่าวันหนึ่งมันจะมียาที่ใช้รักษามะเร็งได้ในอนาคตและจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพวกมัน

การแบ่งแยกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพ

เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในหลายแขนงบ้างก็เพื่อการผลิตในระดับอุตสหกรรม หรือทางการแพทย์ แต่พวกเขาใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการแยกพวกมันออกจากันเพื่อให้ง่ายในการศึกษาเข้าใจต่อคนทั่วไป ซึ่งพวกเขาได้ใช้หลักเกณฑ์แยกตามสีดังนี้

1.สีแดง หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ ตัวอย่างบางส่วนเป็นการออกแบบของสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ผลิตยาปฏิชีวนะ และวิศวกรรมด้านการรักษาทางพันธุกรรมเพื่อการรักษาโรคผ่านการจัดการจีโนม

2.สีขาว บ้างครั้งเรียกว่าสีเทา คือเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้เพื่อประกอบกับกระบวนการอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบระบบสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะผลิตสารเคมีที่มีประโยชน์และใช้ประโยชน์จากมัน

3.สีเขียว เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ร่วมกับกระบวนการทางการเกษตร ตัวอย่างคือการออกแบบสิ่งมีชีวิตให้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงหรือในที่ที่มี (หรือไม่มี) สารเคมีทางการเกษตรบางชนิด

4.สีน้ำเงิน ใช้เพื่ออธิบายการใช้งานทางทะเลและทางน้ำ แต่การใช้งานนั้นค่อนข้างหายาก

เทคโนโลยีชีวภาพกับหลักมนุษยธรรม

ผลที่ตามมาจากอำนาจที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์ต่อพันธุศาสตร์มนุษย์นั้น เริ่มกลานเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ผู้คนต่างให้ข้อสังเกตุการณ์ว่าในศตวรรษที่ 20 จะเป็นยุคของเทคโลยีคอมพิวเตอร์เต็มตัว จริงๆมันก็เป็นตามนั้น ดังนั้นพวกเขายังว่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคของเทคโนโลยีชีวภาพ แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพลังอำนาจดั่งพระเจ้านี้จะถูกใช้อย่างถูกต้อง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการโคลนนิ่งมนุษย์ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตมนุษย์จะได้รับการปกป้องในยุคสมัยที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม สังคมจะมีสามารถในการควบคุมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้ขนาดไหน ปัญหาเหล่านี้เป็นที่กังวัลกันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้