รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นวัตกรรมยานยนต์ของคนรักษ์โลก

Nissan

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี มนุษย์ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำรงชีวิตเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในหลายอย่าง แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียตามมาคือ ทำให้มีมลภาวะเกิดขึ้นในอากาศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา จึงทำให้มีการคิดค้นวิธีการตลอดจนนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ทดแทนสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงที่นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศแล้ว นับวันเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็มีแต่จะหมดลง จึงเกิดไอเดียขึ้นว่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่สามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างถาวรยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงตอบโจทย์นี้ได้ดี

การทำงานของรถยนต์พลังงานการไฟฟ้านั้น เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งการขับเคลื่อนของรถยนต์ชนิดนี้จะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นเลยจึงทำให้ไม่เกิดมลพิษในอากาศ ส่วนเวลาจะเติมพลังงานที่จะทำให้รถยนต์เคลื่อนไปได้ก็ใช้การชาร์จไฟให้แบตเตอรี่

นอกจากช่วยลดมลพิษในอากาศได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพของพลังงานที่สูงกว่ารถยนต์เชื้อเพลิงทั่วไป แต่ข้อเสียก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ไกล ขนาดแบตเตอรี่ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีราคาแพง อีกทั้งต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟค่อนข้างนาน แต่อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถพัฒนาให้ลดข้อเสียลงไปได้อีก แถมยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้อีกด้วย ดังนั้น หลายประเทศจึงพยายามคิดค้นเพื่อพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ออกมาสู่ท้องตลาดอย่างมีศักยภาพที่สูงสุด ดังนี้

– มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าปกติ เพราะจะได้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตลอด ไม่ต้องคอยเสียบไฟชาร์ต

– มีการปรับปรุงระบบเบรกให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งเก็บกลับที่แบตเตอรี่ได้

– เมื่อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องยนต์ บนรถจึงมีพื้นที่เหลือมากกว่ารถยนต์ธรรมดา ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ออกแบบสามารถเพิ่มเติมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าไปในรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่มากขึ้นด้วย

– ตัวถังของรถมีการนำวัสดุรีไซเคิลจากวัตถุดิบจำพวก แป้งข้าวโพด น้ำมันพืช สาหร่ายทะเลมาแทน ทำให้ลดน้ำหนักให้รถยนต์ได้มากขึ้น

– เวลาที่รถยนต์จอดนิ่งไม่ได้ใช้เดินทาง เราสามารถพ่วงสายเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าในตัวบ้านได้อีกด้วย

– มีการติดตั้งระบบจีพีเอสเพื่อใช้บอกตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งที่ใช้ชาร์จไฟ ตำแหน่งที่ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่

เป็นอย่างไรบ้างคะ รถยนต์พลังงานไฟฟ้านี่มีประโยชน์รอบด้านแถมยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนนให้ได้จับจองมาขับภายในครอบครัว เรียกได้ว่าคุ้มแสนคุ้มเลยทีเดียว