เทคโนโลยีชีวภาพมีประโยชน์อะไรบ้าง

biotech-application

Biotechnology

เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก อีกทั้งเป็นเรื่องที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้น สบายมากขึ้นตามไปด้วย เทคโนโลยีมีหลากหลายแขนงแยกย่อยออกไป ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ด้านยานยนตร์ ด้านการแพทย์ เป็นต้น เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่กำลังมาแรงอย่างมากเลยก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์ยุคนี้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันดีกว่า

เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันสักหน่อย เทคโนโลยีแขนงนี้หมายถึง การนำองค์ความรู้ต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน จากนั้นเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือ แม้แต่คนด้วยกันเอง เทคโนโลยีชีวภาพนั้นจะทำขึ้นเพื่อพัฒนาสิ่งมีชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเทคโนโลยีชีวภาพมีข้อดีต่อชีวิตของมนุษย์ดังนี้คือ

สร้างสรรค์อาหารแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้น

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับมนุษย์ด้วยกัน เพราะอาหารจะมอบพลังงานและสารอาหารเพื่อให้มนุษย์ดำเนินชีวิตต่อไปได้ เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีบทบาททางด้านอาหารก็คือ เทคโนโลยีชีวภาพจะนำไปสู่อาหารแบบใหม่ หรือ อาหารเดิมแต่แปรรูปให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีอายุอยู่ได้นานขึ้น อย่างเช่น ขนมปังที่เกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านยีสต์ ผงฟูมาผสมกับการแต่งสี กลิ่น รส ทำให้ขนมปังมีความหลากหลาย น่ารับประทานมากขึ้น เครื่องดื่มอย่างไวน์ก็เป็นผลจากเทคโนโลยีชีวภาพด้วยเช่นกัน การหมักผ่านกรรมวิธีใหม่ ยีสต์ น้ำหมักผลไม้ บวกกับเครื่องไม้เครื่องมือการหมักรูปแบบใหม่ทำให้เกิดไวน์ชนิดแบบใหม่อย่างไวน์สับปะรดด้วย

เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมเป็นเบื้องหลังสำคัญของหลายประเทศ การผลิตให้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่คำตอบอย่างเดียว ผลผลิตทางการเกษตรต้องมีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย เทคโนโลยีชีวภาพจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วยการตัดแต่งพันธุกรรมใหม่จะทำให้พืชเศรษฐกิจทำออกมาได้ดีกว่าเดิม อย่างเช่น ข้าว ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้ทนต่อสภาพแวดล้อม ศัตรูพืช และมีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นตามไปด้วย มิหนำซ้ำข้าวที่ได้ยังมีคุณภาพมากขึ้นคนเกินก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นด้วย ไม่เพียงแต่เกษตรกร ด้านปศุสัตว์เองก็เช่นกัน เทคโนโลยีชีวภาพจะเข้าไปทำให้การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป จนถึงสัตว์เศรษฐกิจมีคุณภาพมากขึ้นจนทำให้เกษตรกรด้านฟาร์มมีรายได้มากขึ้นจากการขายอีกทางหนึ่ง

เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพก็คือ มันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีสารเคมีน้อยที่สุด ทำให้มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตามไปด้วย กล่าวคือหากเป็นซากพืช ซากสัตว์เราสามารถนำเทคโนโลยีชีวภาพมาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมัก ที่มีคุณภาพเอาไปใช้ได้อีกต่อหนึ่ง หรือจะเอาปุ๋ยที่ทำมาจากเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้แทนปุ๋ยเคมีก็ดี(เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการวิเคราะห์สภาพดิน พืชที่ปลูก สภาพอากาศตามหลักชีวภาพแล้วใช้เทคโนโลยีชีวภาพสร้างปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะทางขึ้นมา) อีกด้านหนึ่งเราเอาเทคโนโลยีชีวภาพไปกำจัดจุลินทรีย์ในน้ำ กำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพก็ได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรารักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้อีกต่อหนึ่ง

เทคโนโลยีชีวภาพกับมนุษย์

คนเราเองนี่แหละเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลจากเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด เราสร้างเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนด้วยกันเอง อย่างเช่นการสร้างยาหรือวัคซีนจากธรรมชาติเพื่อมากำจัดโรคร้าย โดยมีผลตกค้างกับคนให้น้อยที่สุดไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเทคโนโลยีชีวภาพบางอย่างสามารถระงับเซลล์มะเร็ง กับโรคเอดส์ให้หายได้แบบไม่มีผลค้างเคียง ยังไม่นับยา อาหารเสริม วิตามิน ที่สกัดขึ้นมาจากเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้คนกินแล้วรู้สึกสดชื่น แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย จนหาหมอน้อยลงแบบนี้ก็มี ส่วนเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องการตั้งครรภ์ทั้งการฝากน้ำเชื้อ แม่อุ้มบุญ เด็กหลอดแก้ว การทำกิ๊ฟต์ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เทคโนโลยีชีวภาพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในนวนิยายไซไฟอีกต่อไปมันเกิดขึ้นจริง และมันจะถูกพัฒนาต่อไปจนเราอาจจะจินตนาการโลกในอนาคตไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นอย่างไร