เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เป็นอย่างไร

Modern biotechnology

เทคโนโลยีความก้าวหน้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น เมื่อธรรมชาติเป็นสิ่งที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเองเสมอมา แต่เมื่อถึงจุดที่มนุษย์ได้ค้นพบเทคโนโลยีที่จะพัฒนาสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ได้ถูกเรียกขึ้นว่าเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเจ้าเทคโนโลยีที่ว่ามานี้ก็ถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้กลายเป็นโลกที่สมบูรณ์แบบดังที่ทุกคนต้องการนั่นเอง อย่างที่ตัวชื่อเทคโนโลยีนี้บอกนั่นก็คือเทคโนโลยีชีวภาพ ถ้าหากแปลตรงตัวก็คือการนำเอาสิ่งมีชีวิตมาดัดแปลง และใช้ประโยชน์จากพันธุ์นั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

ซึ่งเทคโนโลยีนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวสำหรับทุกคน แต่ถ้าท่านลอองนึกถึงอาหารแปรรูปที่เรารับประทานกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น น้ำปลา การหมัก การดอง การทำแอลกอฮอล์ ก็คงพอจะมองออกแล้วว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไป เพราะ เทคโนโลยีนี้ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวของเรามาอย่างยาวนาน  และค่อย ๆ พัฒนาผลผลิตให้เยอะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง นอกจากเรื่องของการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป หรือ การถนอมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพนั้นก็คือการผลิตยาสามัญประจำบ้าน ตลอดไปจนถึงยาสมุนไพรต่าง  ๆเพื่อนำเอาสรรพคุณที่ดีที่สุดของวัตถุดิบนั้น ๆ ออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเอง สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ต่าง ๆ เพราะยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็จะสามารถลดอัตราการป่วย การเสียชีวิตของประชากรบนโลกของเราไปได้มากเท่านั้น

นอกจากนี้ในส่วนของภาคการทำเกษตรกรรมก็ยังสามารถนำเทคโนโลยีชีวภาพไปแปรรูปสายพันธุ์ผลผลิตต่าง ๆ ของเหล่าเกษตรกรได้  และยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์กับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมีคุณภาพในการสร้าง และแปรรูปปุ๋ยจากธรรมชาติให้ปลอดภัย ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงเรื่องราวของการบำบัดน้ำเน่าเสียจากกระบวนการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อีกด้วย

เรียกได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพก็ถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาของบ้านเมืองไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในทุก ๆ ด้าน แน่นอนว่ายิ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าใดความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้น ในสังคมปัจจุบันคนจึงหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีชีวภาพกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพราะหากเทคโนโลยีนี้ได้รับความสนใจหรือรับความนิยมมากขึ้นจนได้เงินสนับสนุนในการพัฒนาวิจัยก็จะยิ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้นถูกลงจนทำให้เข้าถึงกลุ่มคนในทุกรูปแบบนั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหน ๆ ก็ตามแต่เรื่องราวของเทคโนโลยีชีวภาพก็ถือเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างมากที่จะสามารถขับเคลื่อนเรื่องของธุรกิจให้ควบคู่ไปกับความปลอดภัยได้ อย่างที่เราคงจะเคยเห็นกันมาบ้างกับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์การเกษตรที่ทำให้พืชผักบางชนิดสามารถต้านทานแมลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอีกต่อไป ลองคิดดูว่าหากวันหนึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นที่แพร่หลายออกไปจะเป็นประโยชน์กับชีวิต การเป็นอยู่ของเรามากขึ้นอย่างไรบ้าง อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่า เทคโนโลยีชีวภาพก็คือชีวิต ดังนั้นตราบใดที่เราต้องอาศัยธรรมชาติเราก็ต้องเข้าใจถึงความเป็นไปของธรรมชาติด้วย เพื่ออยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่เบียดเบียนสิ่งที่สร้างมาซึ่งชีวิตมากมายเหล่านั้น มาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะได้เข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น   และก็จะหันมาสนใจธรรมชาตอที่อยู่รอบตัวเรา เพราะถ้าวันหนึ่งที่เราไม่ดูแลรักษาธรรมชาติแล้ว วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นธรรมชาติที่แสนสวยงามได้อีกเลย