รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นวัตกรรมยานยนต์ของคนรักษ์โลก

May 30, 2017 admin 0

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ดำเนินไปด้วยเทคโนโลยี มนุษย์ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำรงชีวิตเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในหลายอย่าง แต่ในข้อดีก็มีข้อเสียตามมาคือ ทำให้มีมลภาวะเกิดขึ้นในอากาศมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา จึงทำให้มีการคิดค้นวิธีการตลอดจนนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ทดแทนสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงที่นอกจากจะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศแล้ว นับวันเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็มีแต่จะหมดลง จึงเกิดไอเดียขึ้นว่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่สามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างถาวรยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงตอบโจทย์นี้ได้ดี การทำงานของรถยนต์พลังงานการไฟฟ้านั้น เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งการขับเคลื่อนของรถยนต์ชนิดนี้จะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นเลยจึงทำให้ไม่เกิดมลพิษในอากาศ ส่วนเวลาจะเติมพลังงานที่จะทำให้รถยนต์เคลื่อนไปได้ก็ใช้การชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ นอกจากช่วยลดมลพิษในอากาศได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพของพลังงานที่สูงกว่ารถยนต์เชื้อเพลิงทั่วไป แต่ข้อเสียก็คือต้องใช้แบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ไกล ขนาดแบตเตอรี่ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีราคาแพง อีกทั้งต้องใช้เวลาในการชาร์จไฟค่อนข้างนาน […]