ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

March 28, 2019 admin 0

ในขณะที่เทคโนโลยีโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมกำลังมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์เองเพื่อให้เข้ากับโลกได้ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิทยาศาสตร์ของพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพช่วยปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณและวิธีการแปรรูปอาหาร ช่วยให้เรามีพืชผลที่ทนต่อสภาพแวดล้อม มีรสชาติอร่อยมีโภชนาการครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้งานในอุตสหกรรมการผลิต ซึ่งความสามารถในจัดการเซลล์และโปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีประโยชน์ในการนำไปพัฒนาผลิตสารเคมีในภาคอุตสหกรรม แต่บทบาทที่สำคัญสุดของมันในปัจจุบันนี้คือเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ด้วยพันธุวิศวกรรม การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม สิ่งเหล่านี้คือคุณประโยชน์ที่แท้จริง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ของเราสามารถสร้างตัวยาใหม่ๆเพื่อนำมาใช้รักษาโรคได้มีประสิทธิภาพขึ้น ลองคิดดูสิว่าวันหนึ่งมันจะมียาที่ใช้รักษามะเร็งได้ในอนาคตและจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพวกมัน การแบ่งแยกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพ เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในหลายแขนงบ้างก็เพื่อการผลิตในระดับอุตสหกรรม หรือทางการแพทย์ แต่พวกเขาใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการแยกพวกมันออกจากันเพื่อให้ง่ายในการศึกษาเข้าใจต่อคนทั่วไป ซึ่งพวกเขาได้ใช้หลักเกณฑ์แยกตามสีดังนี้ 1.สีแดง หมายถึงเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ ตัวอย่างบางส่วนเป็นการออกแบบของสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ผลิตยาปฏิชีวนะ และวิศวกรรมด้านการรักษาทางพันธุกรรมเพื่อการรักษาโรคผ่านการจัดการจีโนม […]