toyota-priusneww

ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี ‘HYBRID’

October 7, 2019 admin 0

จากผลตามที่เลวร้ายซึ่งเกิดจากสภาวะโลกร้อน ได้ทำให้ทุกประเทศเกิดการตื่นตัวพร้อมปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการลดการใช้พลังงานฟอสซิล อีกทั้งยังต้องเป็นพลังงานสร้างความมั่นคง นำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นานาประเทศต่างๆลดการใช้น้ำมันลง ด้วยการยึดหลักปฏิบัติ 2 วิธีนี้… ค้นหาพลังงานอื่นๆ เพื่อนำมาทดแทนน้ำมัน พัฒนาเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง รถ Hybrid Cars และรถยนต์ไฟฟ้า จัดเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีผ่านมา จากการพัฒนาการเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทำให้แบตเตอรี่ในปัจจุบันนี้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งจากจุดนี้เองที่เข้ามามีส่วนช่วย ในการเร่งพัฒนาเร่งรถ Hybrid Cars […]