euro 6610

ระบบเทคโนโลยีการทำนาที่พัฒนาอย่างก้าวไกล

July 12, 2016 admin 0

ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสมัยนี้นั้นความก้าวไกลทางด้าน เทคโนโลยี นั้นถือได้ว่ามาไกลเกินกว่าสมัยก่อนแล้วซึ่งในด้านการเกษตรเองก็ตามหรือจะในโรงงาน อุตสาหกรรม เองก็ตามแต่ที่เราจะนำเอามาพูดกันในวันนี้นั้นก็คือ ระบบเทคโนโลยีการทำนาที่พัฒนาอย่างก้าวไกล ซึ่งสมัยก่อนนั้นในการทำนานั้นจะใช้ กระบือ หรือภาษาชาวบ้านเรียกกันก็คือ  ควาย  นั้นเองซึ่งการทำนาสมัยก่อนนั้นมีความล่าช้ามากในการทำนาแต่ในปัจจุบันนี้นั้นมีเครื่องทางระบบเทคโนโลยีที่เรียก รถไถ ซึ่งมันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห่อแต่ที่เราจะเอามาพูดถึงวันนี้นั้นก็คือระบบภายในของระบบของ รถไถ เรานั้นเองซึ่งถามว่ามันมีความเร็วแต่การทำ การเกษตร หรือการทำนาอย่างไร พูดได้เลยว่ามีความเร็วอย่างมากโดยปกติแล้วนั้นถ้าใช้ควายมันก็จะต้องใช้เวลานานมากประมาณ 2-3 วันกว่าจะทำการไถเสร็จแต่ถ้าเป็นรถไถนั้นใช้เวลาเพียง 1 วันอย่างช้าสุดเต็มที่อย่างไวก็ประมาณครึ่งวันซึ่งเจ้ารถไถนาตัวนี้นั้นมีผานรถไถที่มีใบมีดที่คมมากที่เรียก เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเองซึ่งในตัวของผานนั้นจะมีใบมีด 3 ใบมีที่มีความคมอย่างมากแต่จะมีอีกหนึ่งใบมีดที่ที่จะเป็นใบมีดที่ขวางกันอยู่เพราะว่าจะเป็นเหมือนตัวเปิดหน้าดินให้ดินเป็นระเบียบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวดังนั้นถ้าถามว่าระหว่างการทำนาแบบสมัยเก่านั้นกับสมัยใหม่นั้นผู้คนส่วนใหญ่นั้นให้ความสนใจทางด้านไหนมากกว่ากันก็เห็นจะเป็นในด้านของรถไถมากกว่านั้นก็เลยเป็นเหตุให้การทำนาแบบใช้ควายนั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจมากสักเท่าไหร่แต่ถามว่ายังมี […]